สวนพฤกษศาสตร์ระยอง

where_to_vote ระยอง

        สวนพฤกษศาสตร์ จังหวัดระยอง มีพื้นที่กว่า 2,500 ไร่ โดยพื้นที่หลัก ๆ ส่วนใหญ่ของสวนพฤกษศาสตร์ ระยอง จะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งมีคุณประโยชน์มากมาย เช่น ช่วยลดการพังทลายของชายฝั่ง ช่วยป้องกันน้ำเค็ม ไม่ให้เข้ามาในแผ่นดินจนมากเกินไป และยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์และพืชพรรณต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืชเฉพาะถิ่น ไม่สามารถพบเจอไม่ได้ง่ายในประเทศไทย ด้วยความโดดเด่นของพื้นที่แห่งนี้เอง สวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้จึงจัดกิจกรรมท่องเที่ยวในรูปแบบสะเทินน้ำ สะเทินบก คือเที่ยวได้ทั้งทางบก ทางน้ำ และผสมผสานระหว่างทางบกและทางน้ำ เช่น กิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชน , กิจกรรมดูนก , กิจกรรมชมพืชพันธุ์น้ำต่าง ๆ , กิจกรรมเดินศึกษาธรรมชาติบนเกาะกลางบึง เป็นต้น ซึ่งทุกกิจกรรมจะมีเจ้าหน้าคอยดูแลอำนวยความสะดวก และให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว

           นอกจากนี้แล้วในบึงใหญ่แห่งนี้ยังมีพืชพันธุ์เด่น ๆ ได้แก่ บัว ที่มีทั้งบัวหลวง บัวสาย บัวเผื่อน และบัวบา ซึ่งในบางช่วงนักท่องเที่ยวอาจจะได้เห็นชาวบ้านมาลอยเรือเก็บฝักบัว และไหลบัว เพื่อนำไปประกอบอาหาร หรือนำไปขายตามตลาดต่าง ๆ ซึ่งเป็นการสร้างรายได้เสริมอีกอย่างหนึ่งของชาวบ้านในแถบนั้น

กิจกรรมท่องเที่ยว

เรียนรู้ระบบนิเวศทางธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำ โดยการ นั่งเรือเครื่องท้องแบน, ปั่นจักรยาน, พายเรือคายัค และเดินชมแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ

สิ่งอำนวยความสะดวก

จุดจอดรถ, ห้องน้ำ

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

หาดแหลมแม่พิมพ์, กลุ่มจักสานกระจูดบ้านมาบเหลาชะโอน

เวลาทำการ

เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.30 - 16.30 น.

phone เบอร์โทร

038-638-880-1, 038-638-981, 038-638-983

branding_watermark เว็บไซต์

www.qsbg.org/2015_qsbg_rayong

branding_watermark Facebook

สวนพฤกษศาสตร์ ระยอง

home ที่อยู่

ม.2 ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 21190