พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติร้อยเอ็ด

where_to_vote ร้อยเอ็ด

          เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทุกด้านของจ.ร้อยเอ็ด ตลอดจนประเพณีและงานศิลปหัตถกรรม ได้ที่ “พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติร้อยเอ็ด” ตั้งอยู่ใกล้ศาลากลางจังหวัด หากนักท่องเที่ยวมาเยือน
ณ ที่แห่งนี้ จะได้รับชมภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคอีสาน ทั้งวิถีชีวิต เรื่องราวของผ้าไหม ผ้าพื้นเมือง และประเพณีต่างๆของคนที่นี่ นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ความรู้แล้ว ยังได้ชมนิทรรศการ การจัดแสดงที่มีการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ อย่างระบบสารสนเทศในการทำหุ่นจำลอง ทำฉากชีวิตต่างๆเข้ามาประกอบการเสนอเรื่องราว นับได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งที่ทุกท่านต้องได้ไปรับชมกันด้วยตัวเอง

          เมื่อไปถึงพิพิธภัณฑ์แล้ว ท่านจะได้พบกับอาคารสามชั้น ที่แบ่งเป็นห้องจัดแสดงเรื่องราวต่างๆ ทั้งด้านประวัติความเป็นมา วัฒนธรรมท้องถิ่น หรือด้านธรณีวิทยา รวมถึงโบราณวัตถุ ที่มีความสวยงามทางด้านประติมากรรม สื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองของยุคนั้น  มีทั้งสมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์   ถัดจากรับชมโบราณวัตถุแล้ว อย่าลืมไปรับชมกิจกรรม การแสดงที่เป็นห้องนิทรรศการ ประกอบไปด้วยห้องภูมิศาสตร์ ห้องธรณีวิทยาจังหวัดร้อยเอ็ด และการจัดแสดงบุคคลสำคัญ อีกส่วนที่สำคัญและพลาดไม่ได้เลย คือส่วนจัดการแสดงวิถีชีวิตประเพณีของชาวอีสาน ซึ่งจะเน้นไปที่ศิลปะหัตถกรรมของชาวบ้านเป็นส่วนใหญ่ อาทิเช่น บ้านเรือน ประเพณี ข้าวของเครื่องใช้ รวมไปถึงการแสดงเรื่องราวของ ผ้า ที่ท่านจะได้รับชมความสวยงามของผ้าชนิดต่างๆ ที่มีลวดลายความสวยงามต่างกันออกไป

          นอกจากการมารับชมพิพิธภัณฑ์แล้ว ที่นี่ยังมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก โดยมีการบรรยายให้ความรู้กับผู้ที่เข้าไปชมด้วย เรียกได้ว่า สถานที่แห่งนี้นอกจากมีความสวยงามให้ได้ชื่นชมแล้ว ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ที่มีความแปลกใหม่กว่าที่อื่นและยังคงความเป็นอีสานให้ท่านได้ไปสัมผัสอย่างแน่นอน

 

กิจกรรมท่องเที่ยว

ชมประวัติความเป็นมาของจังหวัดร้อยเอ็ด

สิ่งอำนวยความสะดวก

ลานจอดรถ, ห้องน้ำ, ผู้ให้ข้อมูลในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จ.ร้อยเอ็ด, ชาวไทย คนละ 20 บาทชาวต่างประเทศ คนละ 100 บาท นักเรียน นักศึกษา นักบวช ผู้สูงอายุ และผู้ได้รับสิทธิยกเว้นตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เข้าชมฟรี

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

วัดป่ากุง, บึงพลาญชัย, วัดบูรพา

เวลาทำการ

เปิดบริการ วันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. - 16.00 น. (หยุดวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

phone เบอร์โทร

04-351-4456 ต่อ 101

email อีเมล

roiet_museum@hotmail.com

branding_watermark เว็บไซต์

www.finearts.go.th

branding_watermark Facebook

Roi-Et National Museum : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด

home ที่อยู่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด ถ.เพลินจิต ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000