วัดขนอนหนังใหญ่

where_to_vote ราชบุรี

          หากกล่าวความถึงศิลปะการแสดงมหรสพ อันแสดงถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมความเป็นไทย ส่วนใหญ่มักจะนึกถึงการแสดงโขนที่ได้รับการยอมรับและจัดว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทย อย่างไรก็ตาม ‘หนังใหญ่’ ก็กล่าวได้ว่าเป็นมหรสพโบราณชั้นสูง เป็นการแสดงที่ต้องอาศัยศิลปะอันทรงคุณค่าหลายประการ ทั้งเชิงช่างแกะสลัก การขับร้อง การเริงรำนาฎศิลป์การละคร ดนตรีปี่พาทย์ ถ่ายทอดถึงความเชี่ยวชาญและความงามที่สืบต่อของความเป็นไทย  และเมื่อกล่าวความถึง ‘หนังใหญ่’ ที่สืบทอดจนถึงปัจจุบัน ก็จะปรากฏภาพของ “หนังใหญ่ วัดขนอน” แหล่งบ่มเพาะและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่กับสังคมไทยไปตราบนานเท่านาน

          ‘พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ วัดขนอน’ เป็นเรือนทรงไทย ตั้งอยู่ที่วัดขนอน ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เกิดขึ้นจากโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระองค์ได้ทรงเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่า ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้ โดยนักท่องเที่ยวผู้มาเยี่ยมเยือนจะได้ชมกับ ‘ตัวหนังใหญ่’ อายุกว่า 100 ปี จำนวน 313 ตัว จัดแสดงอยู่ภายใน ส่วนใหญ่จะถูกแกะและจัดสร้างขึ้นเป็นตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ จัดแสดงในชุดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หนุมานถวายแหวน สหัสสกุมาร เผากรุงลงกา ศึกอินทรชิต เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วยังสามารถรับชมการสาธิตการแสดงหนังใหญ่ พร้อมทั้งทางพิพิธภัณฑ์ฯ ยังรับสอนและฝึกฝนการแสดงแก่เยาวชนและจัดแสดงมหรสพหนังใหญ่เพื่อสืบสานวัฒนธรรมแก่ผู้ที่สนใจ ตามแนวทางพระราชดำริสืบต่อไป

 

กิจกรรมท่องเที่ยว

ชมพิพิธภัณฑ์, ถ่ายภาพ, ชมสาธิตการแสดงหนังใหญ่, ศึกษาศิลปะโบราณหลายแขนง

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ, ลานจอดรถ

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

วัดคงคาราม, The Blooms Orchid Park, ณ สัทธาอุทยานไทย, โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม

เวลาทำการ

เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 - 17.00 น.

phone เบอร์โทร

089-555-4195

branding_watermark เว็บไซต์

www.sac.or.th

branding_watermark Facebook

วัดขนอนหนังใหญ่

home ที่อยู่

วัดขนอน ม.4 ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120