พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต

where_to_vote ภูเก็ต

          ภูเก็ต เมืองแห่งไข่มุขอันดามัน  เป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เมื่อพูดถึงภูเก็ต เราคงนึกถึงภาพของน้ำทะเลสีคราม หาดทรายสีขาวเนียนละเอียด แต่หารู้ไม่ ภูเก็ตไม่ได้มีดีเพียงแค่ทะเล ยังมีเรื่องราวของศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ของชุมชนโดยเฉพาะเรื่องเหมืองแร่ และเรื่องเล่าจากชาวเหมือง และความยิ่งใหญ่แห่งประวัติศาสตร์การทำเหมืองแร่ของชาวกะทู้

          พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ชุมชน โดยเฉพาะตำบลกะทู้ ในอดีตมีการทำเหมืองแร่ดีบุกเกือบทั่วพื้นที่ ร่องรอยที่เหลืออยู่ของขุมเหมือง ล้วนมีจิตวิญญาณที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าแห่งภูมิปัญญาของบรรพชนที่ควรแก่การอนุรักษ์เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่คนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป

          ภายในพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต มีการแสดงนิทรรศการแบบมีชีวิต โดยแบ่งการแสดงไว้ 2 ส่วน  คือ ภายนอกอาคาร ประกอบด้วย เหมืองแล่น เหมืองรู เหมืองหาบ เหมืองฉีด เหมืองรูขุด ส่วนภายในอาคาร “อังมอเหลานายหัวเหมือง” จัดแสดงนิทรรศการ ประวัติความเป็นมาของการทำเหมืองแร่ดีบุก และวิถีชีวิตของชาวเหมือง เช่น "ห้องนายหัวเหมือง" จะเสนอวิถีชีวิตของชาวภูเก็ต "ห้องเรืองรองธรณี" จัดแสดงระบบสุริยะจักรวาล การวิวัฒนาการของมนุษยชาติ รวมทั้งการเกิดหินดินแร่ที่เป็นที่มาของการทำเหมืองแร่ต่างๆ "ห้องปฐพีเหมืองแร่" จัดแสดงนิทรรศการเหมืองแร่ชนิดต่างๆ "ห้องเปลี่ยนแปรแร่ธาตุ" แสดงขั้นตอนการถลุงแร่ โรงงานถลุงแร่ดีบุก และผลิตภัณฑ์การแปรรูปจากแร่ดีบุก และยังมีการจัดแสดงวิถีชีวิตต่างๆ ในอดีตอีกมากมาย

กิจกรรมท่องเที่ยว

เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์, ถ่ายภาพ

สิ่งอำนวยความสะดวก

ที่จอดรถ, ห้องน้ำ, ร้านขายของที่ระลึก

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

น้ำตกกระทู้, หาดป่าตอง

เวลาทำการ

เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.00 - 16.00 น.

phone เบอร์โทร

07-651-0115, 07-651-0115

branding_watermark Facebook

พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต

home ที่อยู่

พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ ม. 5 ถ.สายกะทู้-เกาะแก้ว ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120