ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์

where_to_vote บุรีรัมย์

         นักท่องเที่ยวที่สนใจเรื่องของผ้าทอ และความงามอันวิจิตรของลวดลายบนผืนผ้าอันเป็นภูมิปัญญาโบราณ ที่วันนี้ได้รับการยอมรับให้เป็นสินค้าในโครงการศิลปาชีพ ไม่ควรพลาดที่จะต้องหาเวลาไปสัมผัสที่ศูนย์ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์

         ซึ่งชุมชนของบ้านนาโพธิ์ ในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม และทอผ้าไหมมาตั้งแต่บรรพบุรุษ สมัยโบราณการทอผ้าเป็นการทำเพื่อใช้กันในครัวเรือน ความงามของผ้าทอบ้านนาโพธิ์ได้รับการเจียรไนครั้งสำคัญเมื่อชาวบ้านหนองโกได้เดินทางไปรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร โดยได้นำผ้าไหมไปถวาย ทรงชื่นชอบ และได้พระราชทานเงินให้เป็นค่าผ้าไหม ยังความปลาบปลื้มให้กับชาวบ้าน จนเป็นที่มาของการขยายกิจกรรมการทอผ้าของชาวบ้านให้เติบใหญ่ มีการตั้งกลุ่มทอผ้าไหม ในชื่อ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองโก และได้มีการพัฒนาผ้าไหมมัดหมี่จนเป็นที่เลื่องลือปัจจุบันการทอผ้าไหมเป็นกิจกรรมที่หาได้ไม่ยากในจังหวัดบุรีรัมย์ แต่แหล่งใหญ่และสำคัญจะอยู่ที่ อำเภอนาโพธิ์ ที่บ้านโคกกุง และบ้านมะเฟือง อำเภอพุทไธสง

กิจกรรมท่องเที่ยว

ชมการสาธิตการทอผ้าไหมมัดหมี่ / ชมโบราณสถาน

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาโพธิ์ วัดป่านาโพธิ์ ศูนย์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน

phone เบอร์โทร

081-967-3849

home ที่อยู่

9 ม.13 ต.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์