ชุมชนบ้านนาตีน

where_to_vote กระบี่

         “ชุมชนบ้านนาตีน” ชุมชนเล็ก ๆ ที่แฝงไปด้วยความเรียบง่ายตามแบบอย่างวิถีวัฒนธรรมอิสลาม นักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือน ณ ที่แห่งนี้จะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตอันแสนเรียบง่ายของชาวบ้าน พร้อมได้สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติของชุมชน ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ

          กิจกรรมที่น่าสนใจของชุมชนบ้านนาตีนมีมากมาย ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้และลงมือทำกิจกรรมนั้น ๆ ด้วยตนเอง เช่น ออกเรือประมงกับชาวบ้าน เพื่อชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม , ลงมือทำอาหารบนเกาะแบบชาวเล , เรียนรู้วิธีการทำอาหารและขนมพื้นบ้านจากชาวบ้าน พร้อมลงมือทำด้วยตนเอง , เรียนรู้วิธีการกรีดยางพารา , ทดลองประดิษฐ์ของที่ระลึกจากกะลามะพร้าว , ทดลองทำผ้าบาติก เป็นต้น ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะทำให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตอันเรียบง่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังได้สัมผัสถึงความอบอุ่นของชาวบ้านที่มีต่อนักท่องเที่ยวที่มาเยือนทุกท่านอีกด้วย

          นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับธรรมชาติให้นักท่องเที่ยวได้เข้าร่วม เช่น กิจกรรมเดินป่าชมถ้ำเขาคลองสน โดยนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้และศึกษาระบบนิเวศทั้งหมด , เยี่ยมชมจุดชมวิวบ้านนาตีน พร้อมกับเรียนรู้ระบบนิเวศของสวนจากและปูดำ เป็นต้น

กิจกรรมท่องเที่ยว

ชมการเรียนการสอนศาสนาอิสลามที่เก่าแก่ที่สุดในพื้นที่ที่ปอเนาะครุเดีย (บ้านคลองสน), สัมผัสวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้าน (ไซหมึก), ออกเรือประมงกับชาวบ้าน, ทำอาหารบนเกาะแบบชาวเล, สาธิตวิธีการทำอาหารและขนมพื้นบ้านของแม่บ้านในบ้านพัก, ชมและสาธิตการกรีดยางพารา, ทำของที่ระลึกจากกะลามะพร้าว, ทำผ้าบาติก, ทำข้าวซ้อมมือ พร้อมทั้งดื่มน้ำข้าว

สิ่งอำนวยความสะดวก

โฮมสเตย์, ห้องน้ำ, ร้านอาหาร, ร้านขายสินค้าที่ระลึก, ป้ายชี้ทางเข้าถึง

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

Aonang Elephant Sanctuary, อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี, หาดอ่าวนาง

มาตรฐาน/รางวัลที่ได้รับ

รางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพประเภทบริการและท่องเที่ยว ประจำปี 2561

เวลาทำการ

เปิดทำการทุกวัน เวลา 05.00 – 22.00 น.

branding_watermark Facebook

ท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านนาตีน กระบี่

home ที่อยู่

ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่