พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา

where_to_vote พระนครศรีอยุธยา

          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา เป็นสถานที่ศึกษาประวัติศาสตร์ได้อย่างดีเยี่ยม ภายในพื้นที่จัดแสดงบางส่วนไม่อนุญาติให้ถ่ายรูป เพราะฉะนั้นต้องเดินทางมาดูด้วยตนเองเท่านั้น ถึงจะเห็นถึงความงดงามของศิลปะอันล้ำค่าที่ไม่สามารถหาดูได้จากในอินเตอร์เน็ต อย่างเช่น เครื่องทองจากกรุวัดต่างๆ ชิ้นส่วนเครื่องประดับในยุคสมัยนั้น แหวนทอง เป็นต้น สถานที่แห่งนี้เก็บรักษาและจัดแสดง พระบรมสารีริกธาตุ เครื่องราชูปโภคทองคำ พระพุทธรูป พระพิมพ์ และโบราณวัตถุ ศิลปะวัตถุอันล้ำค่าต่างๆ

         ซึ่งอาคารจัดแสดงมี 2 อาคาร (ยังไม่รวมอาคารที่กำลังสร้างใหม่) และอาคารเรือนไทยซึ่งกำลังปรับปรุงอยู่ โดยอาคารที่ 1 บริเวณชั้นล่าง จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปะวัตถุ ที่ค้นพบ และได้จากการดำเนินงานทางโบราณคดี เช่น เศียรพระพุทธรูปสำริด จากวัดธรรมิกราช, พระพุทธรูปศิลา จากวัดพระเมรุ(ร้าง) นครปฐม, บานประตูไม้จำหลัก จากวัดพระศรีสรรเพชญ์, กลุ่มพระพุทธรูปที่พบภายในองค์พระมงคลบพิตร และกลุ่มพระพุทธรูปที่พบในกรุวัดมหาธาตุ และวัดราชบูรณะ ในส่วนของชั้นบน จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปะวัตถุที่ค้นพบและได้จากการดำเนินงานทางโบราณคดี เช่น พระพุทธรูป, พระพิมพ์, ตู้พระธรรมลายรดน้ำ, ภาพพระบฏ, ธรรมาสน์ และ พระบรมสารีริกธาตุจากวัดมหาธาตุ เครื่องทองจากกรุวัดราชบูรณะ และวัดมหาธาตุ อาทิ ชิ้นส่วนเครื่องประดับ ชิ้นส่วนพระพุทธรูป แหวนทอง  ซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างมาก 

        ในส่วนของอาคารที่ 2 จัดแสดงโบราณวัตถุศิลปวัตถุประเภทภาชนะดินเผา ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยทวารวดี จนถึงอยุธยา และกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งในแต่ละยุคแต่ละสมัยจะมีลวดลายและความงดงามที่แตกต่างกันไป

กิจกรรมท่องเที่ยว

เรียนรู้และศึกษาประวัติความเป็นมาต่างๆ

สิ่งอำนวยความสะดวก

ลานจอดรถ, ห้องน้ำ

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

วัดช้างอยุธยา, วังช้างอยุธยาแลเพนียด, อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

เวลาทำการ

เปิดบริการ วันพุธ-วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 - 16.00 น. (ปิดวันจันทร์-อังคาร วันขึ้นปีใหม่และวันสงกรานต์)

phone เบอร์โทร

035-241-587

email อีเมล

chaosampraya@gmail.com

branding_watermark เว็บไซต์

www.virtualmuseum.finearts.go.th

home ที่อยู่

108 หมู่ 2 เทศบาลเมืองอโยธยา ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000