วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร

where_to_vote นนทบุรี

          ที่นี่คุณจะได้นมัสการ “พระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมา” พระคู่บ้านคู่เมือง ซึ่งประดิษฐานไว้ภายในวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร การเดินทางมาได้หลายทาง ทั้งทางบก ทางน้ำ ในอดีตประชาชนมักเลือกสัญจรทางน้ำเป็นหลัก วัดแห่งนี้สร้างขึ้นริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทางทิศตะวันตก  หากข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาและหันหน้าเข้าวัด ฝั่งด้านขวามือจะมีพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่3) แต่เดิมบริเวณนี้เป็นป้อมปราการเก่า ชื่อว่า ป้อมทับทิม สำหรับใช้ส่องตรวจตราข้าศึก จากนั้นจึงโปรดให้สร้างป้อมปราการสี่มุมก่ออิฐถือปูน มีใบเสมาเป็นทำนองเดียวกันกับพระบรมมหาราชวัง ไว้รอบวัดเป็นอนุสรณ์ พร้อมทั้งพระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่า “วัดเฉลิมพระเกียรติ” ที่นี่เป็นพระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดวรวิหาร ฝ่ายมหานิกาย สร้างบนนิวาสสถานของ พระยานนทบุรีศรีมหาอุทยาน (บุญจัน) อดีตเจ้าเมืองนนทบุรี กับ คุณหญิงเพ็ง ผู้เป็นพระอัยกาและพระอัยยิกา (ตากับยาย) โดยแล้วเสร็จในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 

          ด้านสถาปัตยกรรมในการออกแบบพระอุโบสถ รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมไทยผสมจีน หลังคามุงด้วยกระเบี้องรางดินเผาชนิดกาบกล้วยไม่เคลือบสี ถือปูนทับแนว ทำเป็นลอนลูกฟูกแบบจีน หน้าบันประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีสด ตกแต่งสีปั้นและประดับตกแต่งให้เป็นใบและดอกพุดตาน  ภายในประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัย หล่อด้วยทองแดงทั้งองค์ รัชกาลที่ 3 โปรดให้ขุดแร่ทองแดง ที่อำเภอจันทึก จังหวัดนครราชสีมา ขนาดหน้าตักกว้าง 6 ศอก สูงจรดพระเศียร 8 ศอก 1 คืบ 4 นิ้ว ถวายพระนามว่า “พระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมา”  ส่วนด้านหลังอุโบสถ จะเห็นพระเจดีย์ทรงลังกาองค์สีขาว มีฐานแปดเหลี่ยมสองชั้น จากฐานถึงยอดมีความสูงประมาณ 45 เมตร ภายในบรรจุพระบรมธาตุ   เมื่อปี พ.ศ.2530 ยังได้จัดตกแต่งพื้นที่ให้ร่มรื่น มีชื่อว่าน้ำตกเฉลิมราช เพื่อดึงดูดให้ประชาชนเข้าวัดทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบไป ปัจจุบันวัดกำลังซ่อมแซมบูรณะศาลาการเปรียญหลวง  ปัจจุบัน พระธรรมกิตติมุนี (สาย ฐานมงคโล) ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส

กิจกรรมท่องเที่ยว

ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนสร้างอาชีพ, ไหว้พระ

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ, ที่จอดรถ

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก, สวนภูมิรักษ์ เฉลิมพระเกียรติ

มาตรฐาน/รางวัลที่ได้รับ

พ.ศ.2531 วัดพัฒนาตัวอย่าง กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, พ.ศ.2536 รางวัลอนุรักษ์อาคารดีเด่น สมาคมสถาปนิกสยาม, พ.ศ.2538 วัดอุทยานการศึกษา กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ

เวลาทำการ

เปิดบริการทุกวัน เวลา 06.00-18.00 น.

phone เบอร์โทร

02-881-6323

branding_watermark Facebook

วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร

home ที่อยู่

86 ม.3 ถ.ท่าน้ำนนท์-วัดโบสถ์ดอนพรหม ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000