วัดชมภูเวก

where_to_vote นนทบุรี

          กลิ่นอารยธรรมของชาวมอญแต่โบราณกาล ถูกกล่าวขานเป็นตำนานในโบสถ์ใหญ่ สถาปัตยกรรมของวัดชมภูเวก ที่มีความเก่าแก่กว่า 350 ปี เป็นศิลปะผสมผสานระหว่าง ไทย มอญ จีน พม่า และชาวตะวันตก โดดเด่นด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม ทั้งสี่ด้านมีภาพจิตกรรมสีฝุ่นผสมกาว ตามแบบอยุธยาตอนกลาง ฝีมือช่างสกุลนนทบุรี แสดงเรื่องราวทศชาติชาดก และพุทธประวัติ วัดชมภูเวก สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ระยะต้น ในสมัยพระนารายณ์มหาราช ราว พ.ศ. 2225 วัดชมภูเวกได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2517 และถือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านโบราณสถานของจังหวัดนนทบุรีอีกด้วย

          สำหรับโบราณสถานแรกที่ถือเป็นสัญลักษณ์คู่วัดชมพูเวกคือ “พระมุเตา” หรือ “เจดีย์ทรงมอญ” มีการบูรณะสร้างพระมุเตาให้สูงใหญ่กว่าเดิม และสร้างเจดีย์รายที่มุมพระมุเตาทั้งสี่ของฐาน นอกจากนั้นได้สร้างเจดีย์อีกสององค์ด้านหลังพระมุเตา เพื่อบรรจุอัฐธาตุอดีตเจ้าอาวาส ส่วนพระมุเตาสันนิษฐานว่าสร้างเพื่อบรรจุพระบรมธาตุ ต่อมาใน พ.ศ. 2534 ก็ได้ทำการบูรณะอีกครั้ง โดยตีเข็มคอนกรีตรอบฐานพระธาตุ ผูกเหล็กเทคานคอนกรีตรัดรอบฐานล่างองค์พระธาตุ กะเทาะปูนฉาบออกทั้งหมด ใช้เหล็กเส้นสองหุนผูกเป็นตะแกรงหุ้มองค์พระธาตุแล้วฉาบปูนใหม่หมดทั้งองค์ แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2539 อีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้คือ “เสาหงส์” ซึ่งชาวมอญถือว่าหงส์เป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมอญมาแต่ครั้งโบราณกาล ซึ่งเสาหงส์นี้ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ใกล้ๆ กับพระมุเตา

          นอกจากนั้นยังมีจิตกรรมฝาผนัง เช่น ภาพทศชาติชากดก ที่ผนังด้านข้างระหว่างช่องหน้าต่าง และภาพเหล่าเทวดากำลังไหว้พระธาตุจุฬามณีบนสวรรค์ ส่วนผนังหลังพระประธานนั้น ตรงกลางเขียนซื้อเรือนแก้วใหญ่เป็นฉาก พื้นผนังเป็นลายดอกไม้ร่วง ด้านข้างทั้งสองเป็นรูปอดีตพระพุทธเจ้า หรืองานจิตกรรมฝาผนังพระแม่ธรณีบีบมวยผมที่สวยที่สุดในโลก รอยอารยธรรมต่างๆ ที่แฝงอยู่โดยรอบ ทำให้ผู้ที่มาเยี่ยมเยือนได้สัมผัสมนต์เสนห์ของศิลปะ การผสมผสานจากอดีตสู่ปัจจุบัน “วัดชมภูเวก” ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ บ.บางกระสอ ต. ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี  

กิจกรรมท่องเที่ยว

ไหว้พระ, ชมโบราณสถานและจิตรกรรมฝาผนัง

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ, ที่จอดรถ

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

ตลาดนกฮูก, วัดตำหนักใต้, พุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์

เวลาทำการ

เปิดบริการทุกวัน เวลา 06:00-18:00 น.

phone เบอร์โทร

02-967-1183

branding_watermark Facebook

วัดชมภูเวก นนทบุรี

home ที่อยู่

173 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000