วัดท่าสุทธาวาส

where_to_vote อ่างทอง

       กราบขอพร หลวงพ่อยิ้ม วัดท่าสุทธาวาส ภายในพระอุโบสถ ที่ทรงมีเมตตาเรื่อง การงาน การศึกษา สุขภาพ นอกจากนั้นยังเป็นที่ศึกษาประวัติศาสตร์จากภาพจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จิตรกรส่วนพระองค์ และนักเรียนในโครงการศิลปาชีพเขียนขึ้น เช่น เรื่องพระมหาชนก ยมกปาฏิหาริย์ สงครามยุทธหัตถีเส้นทางการเดินทัพ ประวัติเมืองอ่างทอง อีกทั้งมีภาพฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ทรงจรดปลายพู่กันวาดผลมะม่วงไว้ด้วย

       ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ จะมีคุณลุงที่คอยดูความเรียบร้อยอยู่ที่พระอุโบสถ ท่านมีความรู้ในเรื่องประวัติของวัดท่าสุทธาวาส รวมถึงภาพจิตรกรรมฝาผนังทุกภาพ คุณลุงยินดีและเต็มใจเล่าให้ทุกคนฟัง ถ้ามีเวลาสามารถพูดคุยทักทายกับคุณลุงได้      

       ภายในวัดยังมีสร้างศาลสมเด็จพระนเรศวร ฯ และสมเด็จพระเอกาทศรถ ประดิษฐานไว้ โดยสร้างไว้ทางด้านหลัง ทางขวาของอุโบสถ พระบรมรูปของทั้งสองพระองค์ประทับนั่ง ทรงเครื่องกษัตริย์ พระหัตถ์ทั้งสองข้างของทั้งสองพระองค์กำพระแสงดาบ ซึ่งวางพาดอยู่บนพระเพลา ด้านขวาของอุโบสถ ได้สร้างพระตำหนักทรงงานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตั้งอยู่กลางน้ำ เอาไว้ด้วย เพื่อรองรับการเสด็จมาทรงงานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

       ด้านซ้ายมือของโบสถ์ มีพระมหาธาตุเจดีย์ ซึ่งสร้างขึ้น เนื่องในวโรกาสครบรอบ ๔๘  พรรษา ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ภายในบรรจุพระบรมสารีริธาตุ ซึ่งพระมหาธาตุเจดีย์มีความสวยงามโด่ดเด่นเป็นอย่างยิ่ง

กิจกรรมท่องเที่ยว

ทำบุญไหว้พระ, ชมธรรมชาติ, ถ่ายรูป

สิ่งอำนวยความสะดวก

ลานจอดรถ, ห้องน้ำ, ที่นั่งพักผ่อน

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

วัดสระแก้ว, ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง

เวลาทำการ

โบสถ์เปิดบริการทุกวันเสาร์, วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08:00-16:00 น

phone เบอร์โทร

035-525-867, 035-525-880

branding_watermark Facebook

วัดท่าสุทธาวาส

home ที่อยู่

ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130