วัดธรรมจริยาภิรมย์

where_to_vote สมุทรสาคร

         สถานที่ท่องเที่ยวสายบุญแห่งใหม่ของจังหวัดสมุทรสาคร ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุแห่งเดียวของลุ่มน้ำดำเนินสะดวก สวยตระการตากับ วัดธรรมจริยาภิรมย์ เดิมมีชื่อว่า “วัดใหม่มธุรส” ต่อมาเปลี่ยนเป็น “วัดธรรมจริยา” และ “วัดธรรมจริยาภิรมย์” ในปัจจุบัน

         วัดนี้มีประวัติยาวนานกว่า 100 ปี ตั้งอยู่ริมคลองดำเนินสะดวก อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร มีพระเจดีย์องค์ใหญ่ ที่วิจิตรงดงามมากชื่อ “พระมหาธาตุรัตนเจดีย์”  ฐานเจดีย์เป็นห้อง 2 ชั้น ชั้นบนเป็นที่ประดิษฐานองค์พระประธานนามว่า “หลวงพ่ออู่ทอง” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านแพ้ว และยังเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระเกศหลวงพ่ออู่ทอง ให้ได้สักการะบูชาอีกด้วย ด้วยแรงศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนอันมหาศาล ทำให้เจดีย์องค์นี้สร้างเสร็จภายในระยะเวลา 3 ปี 10 เดือน เท่านั้น

         ภายในวัดยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สักการะอีกมากมาย อาทิ พระราหู รูปปั้นพระเกจิอาจารย์ดัง พระพุทธเจ้าปางประสูติ เจ้าแม่กวนอิมปางเสวยสุข รอยพระพุทธบาทจำลอง ฯลฯ ประกอบกับสถานที่ตั้งของวัดอยู่ริมคลอง ทำให้มีลมพัดเย็นสบาย สามารถเดินเล่นถ่ายรูปริมคลองได้อีกด้วย

         นอกจากนี้ วัดธรรมจริยาภิรมย์ ยังสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทย โดยมีการจัดพิธีทางพระพุทธศาสนาในวันสำคัญต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้ และเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา มีการตักบาตรทำบุญ เวียนเทียน วันเข้าพรรษา วันพระ 8 ค่ำ วันพระ 15 ค่ำ มีการทำบุญตลอด 3 เดือน มีการแสดงธรรม บรรยายธรรม วันออกพรรษามีการตักบาตรเทโว ทั้งยังส่งเสริมประเพณีสำคัญของชาติ เช่น วันขึ้นปีใหม่ ตรุษไทย วันสงกรานต์ และได้จัดกิจกรรมพิเศษ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ คือวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช และวันแม่แห่งชาติ คือวันที่ 12 สิงหาคม เป็นประจำทุกปี

กิจกรรมท่องเที่ยว

ไหว้พระ, ชมวิว, ถ่ายรูป

สิ่งอำนวยความสะดวก

ลานจอดรถ, ห้องน้ำ

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

ตลาดน้ำหลักห้า, วัดท่าไม้, บ้านสวนแช่มชื่น

เวลาทำการ

ทุกวัน เวลา 9.00-17.00 น.

phone เบอร์โทร

083-904-6409

branding_watermark Facebook

วัดธรรมจริยาภิรมย์ ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

home ที่อยู่

วัดธรรมจริยาภิรมย์ ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120