หมู่บ้านทำกลอง

where_to_vote อ่างทอง

        แม้อ่างทองจะเป็นจังหวัดเล็กๆ ที่แฝงไว้ด้วยแหล่งท่องเที่่ยวที่น่าสนใจมากมาย เฉกเช่น หมู่บ้านทำกลอง  หมู่ที่ 6 ตำบล เอกราช อำเภอป่าโมก จ.อ่างทอง ซึ่งเป็นหมู่บ้านผลิตกลองที่มีชื่อเสียงและดีที่สุดในประเทศไทย หมู่บ้านนี้มีอยู่ราว 20 กว่าครัวเรือน ประกอบอาชีพทำกลองหลากหลายชนิด เช่น กลองทัด กลองสั้น กลองยาว กลองรำวง และกลองเพล จนกระทั่งกลองขนาดเล็กจิ๋ว สำหรับเป็นของที่ระลึก นอกจากนี้ยังผลิตกลองนานาชาติส่งขาย ไปทั่วโลก เช่น แอฟริกา ญี่ปุ่น ยุโรป อเมริกา เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านและชุมชน  โดยในแต่ละบ้านจะผลิตแตกต่างกันไป บางบ้านก็กลึงไม้ขึ้นรูปกลอง แล้วส่งไปอีกบ้านให้ทำงานคว้าน ส่วนบางบ้านก็รับขึงหนังหน้ากลอง ติดหมุด และลงสีเคลือบเงา ซึ่งประวัติความเป็นมาคือ เริ่มทำกลองเมื่อราวปี พ.ศ.2516 เดิมพระภิกษุจากวัดใกล้เคียงได้วานให้ชาวบ้านช่วยขึงหนังกลองเพลที่วัด ซึ่งต่อมา ชาวบ้านที่ไปช่วยทำกลองเพลได้ทำกลองยาวเป็นอาชีพเสริม สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน กลายเป็นแหลงท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดอ่างทอง

         สำหรับไฮไลท์สำคัญ คือ บริเวณหน้าบ้านของ กำนันหงส์ฟ้า หยดย้อย จะพบกลองยาวที่ยาวที่สุดในโลก มีขนาดหน้ากลองกว้าง 36 นิ้ว 92 เซนติเมตร ยาว 7.6 เมตร ทำจากไม้จามจุรีต่อกัน 6 ท่อน ที่ใช้เวลาสร้างราว 1 ปี กลองใบนี้ถือเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านทำกลอง  นอกจากนี้จังหวัดยังได้ร่วมกับท้องถิ่นจัดงานมหกรรมกลองนานาชาติเป็นประจำทุกๆปี ในช่วงเดือน สิงหาคม  เพื่อเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น วิถีชีวิตพื้นบ้าน ของชุมชนตำบลเอกราช หมูบ้านทำกลอง โดยจะมีพิธีไหว้ครูกลอง พิธีบวงสรวงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และมีพิธีครอบครู ส่วนช่วงเย็นจะมีขบวนแห่วัฒนธรรมท้องถิ่นขบวนการตีกลองยาว และรำกลองยาว ขบวนแห่กลองใหญ่ และกลองนานาชนิด เป็นที่สนุกสนาน

กิจกรรมท่องเที่ยว

ชมกลองที่ใหญ่ที่สุดในโลก หัตกรรมพื้นเมือง

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ

เวลาทำการ

เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.30-17.30 น.

phone เบอร์โทร

035-661-508

branding_watermark Facebook

หมู่บ้านทำกลอง ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

home ที่อยู่

ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130