อุทยานเขานาในหลวง

where_to_vote สุราษฎร์ธานี

ราวกับภาพตรงหน้าในยามเช้านั้นคือทิพย์วิมาน

 

แดดเช้าค่อย ๆ ฉายอุ่นไอ หมู่หมอกที่อ้อยอิ่งอยู่เบื้องล่างหุบเขาหินปูนค่อยกระเจิงแสงนวลตา นานาสิ่งก่อสร้างที่อ่อนช้อยด้วยพุทธศิลป์เหนือยอดเขาหลายแห่งเปิดเผยรูปทรงสวยงามและเต็มไปด้วยศรัทธา

 

กลุ่มเขาหินปูนที่เสียดยอดขึ้นในพื้นที่ราบของอำเภอพนม จังหวัดสุธาษฎร์ธานี คือที่ตั้งของอุทยานธรรมเขานาในหลวง สถานที่ปฏิบัติธรรมอันสงบและงดงามแห่งหนึ่งของภาคใต้ กลุ่มศาสนสถานที่ปลูกสร้างอยู่บนยอดเขาหินปูนสามสี่ลูก เชื่อมโยงกันด้วยบันไดลดหลั่นไปตามความสูง โดยมีไฮไลต์อยู่ที่ซุ้มประตู     พุทธวดี ซุ้มประตูโค้งที่งดงามยามแสงเช้าส่องลอดอุ่นตา

 

บนยอดเขายังเป็นที่ตั้งของเจดีย์ลอยฟ้า พระพุทธศิลสวดีที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ เต็มไปด้วยสิ่งยึดเหนี่ยวแรงศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ

 

ทุกเช้า เหนือความสูงกว่า 300 เมตรของอุทธยานธรรมเขานาในหลวง เมื่อแสงแรกโผล่พ้น ภาพที่เกิดขึ้นตรงหน้าคือทะเลหมอกสีน้ำนมนวลตาเบื้องล่าง มีเจดีย์และผืนป่าโผล่พ้นเป็นหย่อม ๆ มองไปในภาพงามที่แสนมีมิติ

 

เป็นภาพงดงามที่เกิดขึ้นได้ด้วยศรัทธาในพระพุทธศาสนาอันแรงกล้า และความอัศจรรย์ตระการในนามการรังสรรค์ของธรรมชาติ

phone เบอร์โทร

098-057-3800

home ที่อยู่

ม.8 บ้านเขานาใน ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี