ละลุ สมบัติของวันเวลา

where_to_vote สระแก้ว

ท่ามกลางพื้นที่ไพศาลกว่า 2,000 ไร่ ราวกับโลกตรงหน้าคือแดนดินในจินตนาการ

ผืนแผ่นดินถูกกัดเซาะเว้าแหว่งเป็นพื้นผิวแปลกตา บ้างลงลึกแตกแยกราวหุบเหว บ้านกร่อนสึกจนเสียดยอดขึ้นเป็นรูปทรงต่าง ๆ ตามแต่จินตนาการของผู้พบเห็นที่แตกต่างกันออกไป

ละลุ แดนดินอัศจรรย์ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วคือพื้นที่น่าอัศจรรย์แห่งนั้น มันคือสิ่งสะท้อนร่องรอยการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาทางธรรมชาติที่ดินสีแดงถูกขัดเกลาด้วยลม ฝน และกาลเวลา นับร้อยนับพันปี กลายเป็นรูปทรงหลากหลาย ซุกซ่อนตัวเองอยู่ในจังหวัดเล็ก ๆ ปลายทิศตะวันออก

กลุ่มประติมากรรมธรรมชาติของละลุแบ่งได้เป็นโซนต่าง ๆ อย่างเจดีย์ ดอกเห็ด ปราสาท หรืออีกหลากหลาย และหากไปเยือนตรงกับฤดูกาลที่ดอกสีดาดงผลิบาน กลิ่นหอมจาง ๆ จากดอกไม้พื้นถิ่นชนิดนี้จะหอมฟุ้งไปทั่วละลุ เติมเต็มการท่องเที่ยวให้สมบูรณ์

เหล่าชาวบ้านรายล้อมพื้นที่ละลุร่วมกันปรับเปลี่ยนบ้านเรือนและไร่นาของเขาเข้าสู่รูปแบบโฮมสเตย์ รองรับนักท่องเที่ยวด้วยการนั่งรถอีแต๋นหรือขี่จักรยานเที่ยวละลุ ชมสวรพริก ไร่นา และวิถีเกษตรพอเพียง ทำให้การมาเยือนแดนดินอัศจรรย์แห่งนี้ยิ่งมีมิติ

เป็นโลกอีกใบที่มีค่า โลกที่ผ่านกาลเวลาและการเปรับเปลี่ยนโดยธรรมชาติมาอย่างงดงามลงตัว

home ที่อยู่

บ้านเนินขามและบ้านคลองยาง ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว