สะพานโต่วะ วัดเจ็ดลิน

where_to_vote เชียงใหม่

เดินม่นกลางหนองบัวที่”สะพาน โต่ วะ “ วัดเจ็ดลิน จ.เชียงใหม่
ชวนเข้าวัดทำบุญแล้วไปเดินชมวิวที่ สะพานโต่ วะ จุดเช็คอินแห่งใหม่ บรรยากาศดี ในวัดเจ็ดลิน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสะพานไม้ไผ่ ทอดยาวอยู่กลางหนองบัว ได้ทั้งความเย็นใจเพราะใกล้ศาสนาและเย็นกายเพราะใกล้ธรรมชาติ
กล่าวถึง วัดเจ็ดลิน หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดหนองจริน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนพุทธศักราช 2060 คำว่า ลิน  นั้นเป็นภาษาเหนือ หมายถึงรางน้ำ และ คำว่า “เจ็ดลิน” ก็หมายถึง รางน้ำทั้งเจ็ด สะพานโต่วะ อ่านว่า โต่ วะ มาจากภาษากะเหรี่ยง แปลว่า สะพานไม้ไผ่ ตั้งชื่อโดยพระมหาวิษณุ จารุธมโม เจ้าอาวาสวัดเจ็ดลิน สะพานไม้ไผ่นี้ จึงเปรียบเหมือนสร้างอยู่บนสวรรค์ที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของพระภิกษุ สามเณร และแรงศรัทธาของชาวบ้าน ทอดตัวยาวเหนือหนองน้ำด้านหลังวัดเจ็ดลิน รายล้อมด้วยบัวกระด้ง
หรือ บัววิกตอเรียขนาดใหญ่ ซึ่งในตอนเช้าจะบานเป็นสีขาว พอตกบ่ายก็จะบานเป็นสีม่วงตลอดราวสะพานจะประดับด้วยร่มสีแดง และโคมหลากหลายสี ถือป็นอีกหนึ่ง ที่เที่ยวถ่ายรูปสุด Unseen ในเวลานี้เลยก็ว่าได้จากสะพานไม้โต่วะ ภายในวัดเจ็ดริน ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆอีก เช่น วิหารแบบล้านนา พระพุทธรูปปางมารวิชัย เจดีย์สี่เหลี่ยมผสมทรงกลม หุ่นปั้นพระเถระ และศาลาริมน้ำ สำหรับใช้ในการเรียนการสอน และอ่านตำราทางพระพุทธศาสนา

เจดีย์สุดส้าวที่วัดเจ็ดลิน งานประเพณีเริ่มตั้งแต่วันที่ 10-16 เมษายน ในวันสงกรานต์ ก่อขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบสานประเพณีความเชื่อของชาวล้านนา โดยองค์เจดีย์นั้นมีฐานกว้าง 14 เมตร สูง 15 เมตร หรือ สูงเท่าตึก 5 ชั้น ใช้ทรายจากชาวบ้านที่ขนเข้าวัดมาทำบุญ มากถึง 250 คิว
Email : phramontri.99@gmail.com

phone เบอร์โทร

053-814-315, 080-859-8158, 065-192-4959

home ที่อยู่

เลขที่ 96/1 ถนน พระปกเกล้า ตำบล พระสิงห์ อำเภอ เมือง เชียงใหม่ 50200