เกาะยอ

where_to_vote สงขลา

เกาะยอ มนต์เสน่ห์แห่งผืนเกาะหนึ่งเดียวของทะเลสาบสงขลาการเข้าไปตั้งถิ่นฐานทำมาหากินของผู้คนเมื่อหลายร้อยปีที่ผ่านมาทำให้เกิดชุมชนที่ขยายตัวไปรอบๆ เกาะ เกาะยอเป็นเกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติทั้งบนบกและในทะเลสาบ พร้อมประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ประเพณีที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น อาทิ ประเพณีแห่ผ้าขึ้นเขากุฏิ สักการะสมเด็จเข้าเกาะยอ รวมถึงวิถีชาวประมงพื้นบ้านโดยเฉพาะปลากะพงขาวที่เลี้ยงในกระชัง สาหร่ายเกาะยอ และผลไม้ที่ขึ้นชื่อทั้งสวา (ละมุด) จำปาดะขนุน มะพร้าวน้ำหอม กระท้อน สิ่งเหล้านี้เป็นความภาคภูมิใจ ที่ชาวเกาะยออยากให้ผู้คนในสังคมได้รับรู้ถึงคุณค่าแห่งวิถีชีวิตอันสงบสุขและวัฒนธรรมที่สืบสานต่อเนื่องตลอดมา

phone เบอร์โทร

063-642-0094

branding_watermark เว็บไซต์

www.facebook.com/Kohyor.OTOP.Innovative.Life.Songkhla

home ที่อยู่

ชุมชนเกาะยอ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100