พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี คืนวันในจวนเจ้าเมืองตรัง

where_to_vote ตรัง

            เรือนไม้ทรงปั้นหยาหลังนั้นเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และพัฒนาการของเมืองริมทะเลอันดามัน

            ใต้ครึ้มร่มของแมกไม้ เรือนเก่าแก่อันเป็นบ้านพัก หรือจวนเจ้าเมือง ของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี วางตัวอยู่บนเนินเขาของอำเภอกันตัง จังหวดตรัง ไม่เพียงแต่งดงามด้วยศิลปะการก่อสร้าง แต่ด้านในยังเต็มไปด้วยการจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ บรรยากาศ และเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับพระยารัษฎาฯ หรือ “ท่านคอซิมบี้” ของคนตรังอย่างน่าสนใจ

            พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี หรือ คอซิมบี้ ณ ระนอง คือเจ้าเมืองตรังที่มีส่วนในการพัฒนาเมืองงามแห่งอันดามันแห่งนี้ในหลากหลายมิติ ทั้งการตัดถนนข้ามผ่านทิวเขาบรรทัดเพื่อการติดต่อคมนาคมอันแสนสะดวก และสำคัญที่สุดคือการนำยางพารามาปลูกที่แผ่นดินตรังเป็นแห่งแรกในเมืองไทย ส่ผลถึงอาชีพทำกินเก่าแก่ของคนตรังและคนใต้ตราบปัจจุบัน

            ด้านในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของท่านอย่างครบถ้วน หุ่นขี้ผึ้งรูปพระยารัษฎาฯ ในเสื้อขาว นุ่งผ้าม่วง ในอริยาบถผ่อนคลาย ข้าวของเครื่องใช้ทั้งเฟอร์นิเจอร์ เครื่องทองเหลือง หรือภาพถ่าย ราวฉากภาพยนตร์ย้อนยุค พาจินตนาการไปถึงห้วงยามที่เจ้าเมืองตรังยังมีชีวิต ผนวกกับภาพเมืองตรังและหัวเมืองปักษ์ใต้ในเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอดีตถูกจัดแสดงไว้อย่างดี

            ท่ามกลางร่มไม้ตรงเนินเขาของเมืองไกลริมฝั่งอันดามัน เรือนโบราณแห่งหนึ่งฉายฉากพัฒนาการของเมืองแห่งนั้น รวมถึงเรื่องราวของผู้ที่มีส่วนสำคัญในการเติบโตของผู้คน เต็มไปด้วยภาพแห่งอดีตที่สะท้อนความเป็นเมืองตรังในปัจจุบันไว้อย่างแจ่มชัด

phone เบอร์โทร

075-274-4151-8

home ที่อยู่

เลขที่ 1 ถ.ค่ายพิทักษ์ (หลังสำนักงานเทศบาลเมืองกันตัง) ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92000