ม่อนเงาะ ดินแดนแห่งน้ำพระทัยพ่อหลวงในเชียงใหม่

where_to_vote เชียงใหม่

           สัมผัสวิถีชีวิตแบบเกษตรกรท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  ในอดีตพื้นที่เนินเขาสลับซับซ้อนกว่า 84.27 ตารางกิโลเมตร แห่งนี้ไม่ต่างอะไรไปจาก ผืนดินที่ตายไปแล้ว เพราะการทำไร่เลื่อนลอยและปลูกฝิ่นของชาวม้งส่งผลให้ดินเสื่อมโทรม

           แต่น้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ก็ได้รดรินผืนดินที่แห้งแล้งนี้ให้ชุ่มชื่นอีกครั้ง พระองค์ท่านทรงก่อตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะขึ้นในปี พ.ศ. 2528 และมอบหมายให้หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เป็นประธานมูลนิธิโครงการหลวง ผืนดินแตกระแหงแห่งนี้จึงเปลี่ยนเป็นไร่เกษตรที่อุดมสมบูรณ์ ด้วยโครงการในพระราชดำริที่ส่งเสริมการปลูกพืชอื่นๆ ทดแทนการปลูกฝิ่น ทำให้ความเป็นอยู่ของชาวม้งเปลี่ยนไปตลอดกาล

           ปัจจุบันม่อนเงาะได้กลายเป็นที่รู้จักในฐานะของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนที่สูง มีบ้านพักและร้านอาหารพร้อมให้บริการ ผืนป่าอันเขียวขจีแห่งนี้ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่หลงใหลในความงามของธรรมชาติให้มาเยี่ยมเยือนแบบไม่ขาดสาย นอกจากจะได้ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจท่ามกลางอ้อมกอดของธรรมชาติแล้ว นักท่องเที่ยวยังมีโอกาสได้สัมผัสวิชีวิตเกษตรกรของชาวม่อนเงาะ ด้วยเข้าร่วมกิจกรรมการเกษตรต่างๆ เช่น ท่องไพร ชมสวนผัก ชมแปลงดอกไม้ ชมไร่ชาและไร่กาแฟ

home ที่อยู่

หมู่ 4 เมืองก่าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่