สวนพฤกษศาสตร์ระยอง

where_to_vote ระยอง

        เรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์และท่องเที่ยวธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำ ที่่มีความหลากหลายทางชีวภาพขนาดใหญ่ มีพื้นที่กว้างกว่า 3,800 ไร่ มีพรรณไม้ท้องถิ่นและพรรณไม้หายาก เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่สำคัญ โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆมากมาย เช่น การปั่นจักรยานศึกษาธรรมชาติ พายเรือคายัค และล่องเรือชมธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำ แหล่งของกระจูดพืชภูมิปัญญาท้องถิ่น สัมผัสแพหญ้าหนังหมา เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ชมนกน้ำมากมายหลายชนิด จากนั้นเดินศึกษาธรรมชาติบนเกาะกลางบึง สัมผัสป่าเสม็ดดึกดำบรรพ์

กิจกรรมท่องเที่ยว

เรียนรู้ระบบนิเวศทางธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำ โดยการนั่งเรือเครื่องท้องแบน ปั่นจักรยาน พายเรือคายัค และเดินชมแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ      

สิ่งอำนวยความสะดวก  

1.จุดจอดรถ

2.ห้องน้ำ      

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

1.หาดแหลมแม่พิมพ์

2.กลุ่มจักสานกระจูดบ้านมาบเหลาชะโอน  

เวลาทำการ

8.30 - 16.30 น.

กิจกรรมท่องเที่ยว

เรียนรู้ระบบนิเวศทางธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำ โดยการ นั่งเรือเครื่องท้องแบน, ปั่นจักรยาน, พายเรือคายัค และเดินชมแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ

สิ่งอำนวยความสะดวก

จุดจอดรถ, ห้องน้ำ

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

หาดแหลมแม่พิมพ์, กลุ่มจักสานกระจูดบ้านมาบเหลาชะโอน

เวลาทำการ

เปิดบริการเวลา 8.30 น. -16.30 น.

phone เบอร์โทร

038-63 8880-1, 038-638981, 038-638983

branding_watermark Facebook

www.facebook.com/sudarat.nokachan

home ที่อยู่

ม. 2 ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 21190