อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย

where_to_vote อุบลราชธานี

อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ น้ำตกห้วยหลวง แก่งกะลา แก่งศิลาทิพย์ ภูหินด่าง เนิน 500
จุดแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว คือ น้ำตกห้วยหลวง เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ เกิดจากลำห้วยหลวงน้ำไหลผ่านหน้าผาที่มีความสูงประมาณ 45 เมตร สู่แอ่งน้ำขนาดใหญ่เบื้องล่าง มีหาดทรายขาวและมีปลาชุกชุม
กิจกรรมทางการท่องเที่ยว มีจุดเล่นน้ำตก เดินป่าศึกษาธรรมชาติ ชมวิวเนิน 500

phone เบอร์โทร

045-210-706

branding_watermark เว็บไซต์

www.facebook.com/Phuchong.DNP

home ที่อยู่

อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 34280