เส้นทางท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม

เส้นทางมหัศจรรย์อีสานเหนือ “Unseen” จังหวัดกรุงเทพฯ จังหวัดอุดรธานี หนองคาย - บึงกาฬ

ร้าน คิงโอชา จ.อุดรธานี

รับประทารอาหารเช้า ณ ร้าน คิงโอชา ร้านอาหารเก่าแก่และมีชื่อเสียงของจังหวัดอุดรธานี

พิพิธภัณฑ์เมืองอุดร

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เกิดขึ้นโดยการนำของ นายชัยพร รัตนนาคะ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ที่ได้รวมพลังประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองขึ้น โดยใช้เวลาในการดำเนินการเพียง 111 วัน เปิดให้เข้าชมเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดอุดรธานี ครบรอบ 111 ปี

รับประทารอาหารกลางวัน

รับประทารอาหารกลางวัน ร้านแหนมเนืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ค่ายรามสูร

ออกเดินทางไปค่ายรามสูร ซึ่งเป็นอดีตฐานเรดาห์ของกองทัพสหรัฐอเมริกา เป็นประวัติศาสตร์สมัยสงครามเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมสำรวจและเก็บข้อมูลแหล่งทองเที่ยวเขตทหารเมืองอุดรธานี

รับประทานอาหารย่านตลาดกลางคืน UD Town

กลับเข้าตัวเมืองอุดรธานี และรับประทานอาหารย่านตลาดกลางคืน UD Town

พิพิธภัณฑ์มีชีวิต

พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต มีการแบ่งฐานการเรียนรู้ในศิลปะ วัฒนธรรม ความเชื่อแบบอีสาน ผ่านวัตถุที่นำมาจัดแสดง ตั้งแต่ตัวบ้านซึ่งเป็นอาคารแบบอีสานแท้ แสดงการแบ่งพื้นที่การใช้ประโยชน์ของบ้านแบบอีสาน การจัดแสดงเครื่องใช้ไม้สอยดั้งเดิม โดยอาศัยการผสานความร่วมสมัยคือการใช้คู่สีสากล คือ สีเขียว และสีน้ำตาล ทำให้บ้านโบราณมีความรู้สึกร่วมสมัยกับปัจจุบัน

วัดสว่างอารมณ์ (ถ้ำศรีธน)

วัดสว่างอารมณ์ อยู่ในอำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ตั้งอยู่บริเวณลานหินเนินเขา บรรยากาศร่มรื่นด้วยต้นไม้ มีลำธารเล็กไหลผ่าน เป็นวัดที่มีทิวทัศน์สวยงาม มีอุโบสถเป็นรูประฆังคว่ำ ตั้งอยู่บนก้อนหินใหญ่ เป็นจุดชมทิวทัศน์ความสวยงามของแม่น้ำโขง และที่ใต้ก้อนหินใหญ่เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปไสยาสน์ปางปรินิพพาน

อ.รัตนวาปี

เดินทางถึง อ.รัตนวาปี รอเวลาชมปรากฎการณ์บั้งไฟพญานาคและรับประทานอาหารค่ำ ซึ่งบั้งไฟพญานาคเป็นลูกไฟมีสีแดงอมชมพู ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นบั้งไฟของพญานาคที่เมืองบาดาล วันออกพรรษาจะมีผู้สนใจเดินทางมารอชมปรากฏการณ์นี้กันมาก

คำชะโนด

ตั้งอยู่ที่วัดศิริสุทโธ มีศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธและบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงให้ความเคารพ มีผู้กล่าวว่า สถานที่แห่งนี้เป็นปากเมืองบาดาลที่มีตำนานเกี่ยวกับพญานาคตามความเชื่อของชาวอีสานและชาวลาว ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวมีต้นชะโนดขึ้นปกคลุมหนาแน่นเป็นจำนวนมาก ต้นชะโนดมีลักษณะคล้ายกับต้นตาลและต้นมะพร้าวรวมกัน

แหล่งท่องเที่ยวชุมชนโบราณ 5,000 ปี กับมรดกโลกบ้านเชียง

เดินทางไปชุมชนบ้านเชียงและรับประทานอาหารกลางวัน โดนบ้านเชียงถือได้ว่าเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโบราณอายุกว่า 5,000 ปี และได้จดทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2535

พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง

ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงหลักฐานที่ได้จากการสำรวจขุดค้นที่บ้านเชียง และแหล่งโบราณคดีใกล้เคียง ประกอบด้วยภาชนะดินเผา เครื่องมือ เครื่องใช้ และสิ่งอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งผู้เข้าชมจะได้รับรู้ถึงการดำรงชีวิตของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 5,000 ปี

ท่าอากาศยานนานาติ อุดรธานี

เดิทางไปยังท่าอากาศยานนานาติ อุดรธานี เพื่อเดินทางกลับ