เส้นทางท่องเที่ยวความสนใจพิเศษ

Authentic Thai &Cooking Class กรุงเทพมหานคร

Naj Thai Cooking School

เรียนทําอาหารไทยที่ “Naj Thai Cooking School” (ถ.คอนแวนต์ สีลม) เริ่มต้นด้วยเรียนรู้เรื่องสมุนไพร เครื่องเทศ และผักพื้นบ้าน หัวใจสําคัญในการทําอาหารไทย ตามด้วยการลงมือทําอาหาร ปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารกลางวัน ที่ปรุงด้วยฝีมือตัวเอง

บ้านคึกฤทธิ์

สัมผัสบรรยากาศบ้านไทยใจกลางเมืองที่ “บ้านคึกฤทธิ์” (ซ.สวนพลู) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมบ้านไทยภาคกลาง ยกใต้ถุนสูง เป็น เรือนหมู่ 5

ศาลาริมน้ำ

รับประทานอาหารไทยสูตรชาววัง ที่ “ศาลาริมน้ำ” โรงแรมโอเรียนเต็ล พร้อมชมการแสดงดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทย เคล้าบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยา