หมู่บ้าน OTOP วิลเลจน์ ชุมชนตลาดพลอย

หมู่บ้าน OTOP Village ชุมชนตลาดพลอย แหล่งค้าพลอยขึ้นชื่อของจังหวัดจันทบุรี ศูนย์รวมการค้าพลอย

หมู่บ้าน OTOP Village ชุมชนตลาดพลอย แหล่งค้าพลอยขึ้นชื่อของจังหวัดจันทบุรี ศูนย์รวมการค้าพลอย

รายละเอียด

     หมู่บ้าน OTOP Village ชุมชนตลาดพลอย แหล่งค้าพลอยขึ้นชื่อของจังหวัดจันทบุรี เป็นตลาดใหญ่ ศูนย์รวมการค้าพลอย และเครื่องประดับ ได้รับความนิยมจากลูกค้าทั่วโลก บรรยากาศค่อนข้างจะคึกคัก มีพ่อค้า แม่ค้าและประชาชนทั่วไป เดินชมและซื้อขายพลอยกันจำนวนมาก เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าพลอยที่นี่ได้รับการเจียระไนอย่างประณีตสวยงาม ถือเป็นพลอยน้ำงาม ฝีมือชั้นเยี่ยม เป็นแหล่งรวมของพลอยหายาก เป็นที่นิยมของลูกค้าที่นำไปทำเป็นเครื่องประดับต่าง ๆ

     ที่นี่ยังมีการซื้อขายพลอยดิบซึ่งจะมีทั้งลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติมานิยมมาซื้อ ถือเป็นแหล่งขายปลีกและขายส่ง จึงเป็นที่มาของการเรียกแถวนี้ว่าเป็นถนนสายพลอยหรือถนนอัญมณี เพราะมีพลอยให้เลือกมากมาย รวมถึงได้ชมขั้นตอนต่าง ๆ ของการได้มาซึ่งพลอยเม็ดงาม ๆ ได้แบบใกล้ชิดอีกด้วย

     นอกจากนี้ยังมีเมนูที่เป็นอาหารถิ่นให้ได้ลิ้มรสกัน อย่าง หมูหอง เส้นจันท์ผัดกุ้ง ขนมตาแบ้วหรือบั้นแบ้ว ที่เป็นขนมชาวญวณ กินคู่กับชากาแฟ รับรองได้ว่าอร่อยถูกใจ

สถานท่องเที่ยวในจังหวัด
เกาะเสม็ด น้ำใสหาดทรายขาว ปลาสวย

เกาะเสม็ด น้ำใสหาดทรายขาว ปลาสวย

บ้านนาซาว

สัมผัสกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านโดยการทดลองทอผ้าตาโก้ง และการมัดควั่นปมผ้าตาโก้งด้วยหน้าแข้ง

คลองยน

ท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติคลองยน มีแหล่งน้ำลำธารที่ใสสะอาดที่สามารถดูปลาว่ายน้ำได้ด้วยตาเปล่า

ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

ภายในศูนย์ได้จัดทำโครงการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อ่างเก็บน้ำเขารวก

ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2523 เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก