อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง

แต่เดิมชื่อว่า ห้วยตาเที่ยว ต่อมากรมชลประทานได้พัฒนาเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

แต่เดิมชื่อว่า ห้วยตาเที่ยว ต่อมากรมชลประทานได้พัฒนาเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

รายละเอียด

           อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง แต่เดิมชื่อว่า ห้วยตาเที่ยว  ต่อมากรมชลประทานได้พัฒนาเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางเพื่อใช้ในการ อุปโภค บริโภคและการเกษตร จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง เมื่อปี พ.ศ. 2519 สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2521 หลังจากนั้นได้มีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนหย่อนใจ และทำกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น ชมสวนผลไม้ และรอบ ๆ อ่างเก็บน้ำแห่งนี้มีร้านค้า ร้านอาหารไว้บริการ มีเมนูสารพัดปลาจากร้านอาหารรอบอ่างเก็บน้ำให้ลิ้มลอง ด้วยบริเวณอ่างแห่งนี้เคยเป็นป่ามาก่อน จึงทำให้ภายในอ่างมีตอไม้จำนวนมาก ซึ่งหากปริมาณน้ำลดลง จะทำให้เห็นตอไม้มากขึ้น กลายเป็นเสน่ห์ความสวยงาม ให้นักท่องเที่ยวไปชมวิว และภายในชุมชนยังได้มีสินค้าท้องถิ่น ซึ่งเป็น อัตลักษณะนวัตวิถีของคนในชุมชน ซึ่งนอกจากจะได้ชมความสวยงามของอ่างแล้ว ยังสามารถสัมผัสกับวิถีท้องถิ่นและใกล้ชิดทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรมอีสานด้วย

          อ่างเก็บน้ำห้วยหินกองมีพื้นที่ประมาณ 120 ไร่ ความจุน้ำ 4 ล้านลูกบาศก์เมตร ให้บริการ น้ำในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 2 ตำบล คือ ต.คำโพน และ ต.นาหว้า และ 2 อำเภอ คือ อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี และ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

 

      

สถานท่องเที่ยวในจังหวัด
Cocoa Valley เสน่ห์ขมหวานในวงล้อมขุนเขา

การเดินทางจากต้นโกโก้เป็นช็อคโกแลตแท้ของไทย เป็นเครื่องดื่มและขนมหวาน ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง และผ้าทอจากเปลือกโกโก้หนึ่งเดียวในโลก

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

สนุกและเพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายของช้างกว่า 50 เชือก

ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์

สนามแข่งรถช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต เป็นสนามแข่งขันรถซูเปอร์ จีที