วัดไทยวัฒนาราม

เป็นวัดที่สวยงามมากอีกหนึ่งแห่งในจังหวัดตาก สร้างแบบสถาปัตยกรรมพม่า

เป็นวัดที่สวยงามมากอีกหนึ่งแห่งในจังหวัดตาก สร้างแบบสถาปัตยกรรมพม่า

รายละเอียด

          วัดไทยวัฒนาราม ตั้งอยู่ในตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นวัดที่สวยงามมากอีกหนึ่งแห่งในจังหวัดตาก สร้างแบบสถาปัตยกรรมพม่า เดิมวัดมีชื่อว่า “วัดแม่ตาวเงี้ยว” หรือ “วัดไทยใหญ่” สร้างขึ้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2400 โดยนายมุ้ง ชาวพม่าที่อพยพมาศัยอยู่ในอำเภอแม่สอด และเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของหมู่บ้านแม่ตาว จึงทำให้วัดแห่งนี้เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึง ประเพณี วัฒนธรรม พิธีกรรม ความเชื่อต่าง ๆ ของชาวไทยใหญ่

          ภายในวัดไทยวัฒนารามมีจุดที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็น พระพุทธมหามุณี ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่จำลองมาจากพระพุทธมหามุณีอันศักดิ์สิทธิ์ ภายในวิหารยังมีพระพุทธรูปลักษณะต่าง ๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะวัฒนธรรมแบบไทยใหญ่ พระวิหารสีทอง เป็นพระวิหารที่สวยงามสะดุดตาเป็นอย่างมาก ลาดลายสีแดงที่แกะสลักอย่างสวยงามบนผนังสีแดง มีรูปปั้นโลหะสีทองขนาดใหญ่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้า และรูปปั้งหงส์คู่สีทอง พระเจดีย์โกนาวิน พระพุทธไสยาสน์ พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา และมีเทพทันใจ และสิ่งศักดิสิทธิ์ ให้นักท่องเที่ยวได้สักการะอยู่บริเวณศาลาด้านหน้าวัด

สถานท่องเที่ยวในจังหวัด
จุดชมวิวดอยตีนกา

ดอยตีนกา จ.สุโขทัย จุดชมวิวที่สวยที่สุดใน อ.ทุ่งเสลี่ยม แต่ที่พลาดไม่ได้ก็คือ วิถีชีวิตเมืองทุ่งเสลี่ยมในมุมสูง ทัศนียภาพตอนพระอาทิตย์ตกดินจะงดงามมาก

#ขุมทรัพย์ท่องเที่ยวไทย

#ขุมทรัพย์ท่องเที่ยวไทย

ร้านข้าวหนม

“ข้าวหนม Homemade Café” ร้านคาเฟ่เล็กๆ แสนน่ารัก ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแสนอบอุ่น

สวนดอกไม้เวอร์บีน่า

หลีกหนีความวุ่นวาย ใช้เวลาว่างในวันหยุดไปพักผ่อนกันที่ปราจีนบุรี จังหวัดที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตมากมาย