บ้านหนองแม่นา

หมู่บ้านทหารพราน ที่มีความหลากหลายในการดำรงชีวิต วัฒนธรรม และประเพณี

หมู่บ้านทหารพราน ที่มีความหลากหลายในการดำรงชีวิต วัฒนธรรม และประเพณี

รายละเอียด

      บ้านหนองแม่นานั้นแต่เดิมเป็นที่อาศัยของชนเผ่าม้ง และเผ่าต่าง ๆ ต่อมารัฐบาลได้จัดพื้นที่ให้ทหารที่ปลดประจำการ กับราษฎร์อาสาให้เข้ามาตั้งถิ่นฐาน จึงทำให้บ้านหนองแม่นาได้รับการยกย่องว่าเป็นหมู่บ้านทหารพราน ทำให้ชุมชนมีความหลากหลายในการดำรงชีวิต วัฒนธรรม และประเพณี โดยชาวบ้านในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรไมตรี และสงบสุข ซึ่งชาวบ้านยังคงความสมบูรณ์ในระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติ จึงเป้นเสน่ห์อย่างหนึ่งของชุมชนบ้านหนองแม่นา

      บ้านหนองแม่นาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติ ผู้ที่มาท่องเที่ยวจะได้สัมผัสความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการรับลมทะเลหมอกในยามเช้าตอนพระอาทิตย์ขึ้น และสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอด , ล่องเรือชมนก ผีเสื้อพันธุ์หายาก และแมงกะพรุนน้ำจืดตามลำน้ำเข็กที่มีให้เห็นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคมของทุกปี และเก็บผลไม้ป่าตามลำน้ำอย่างลูกมะหรอดที่มีรสหวานฝาด , นั่งรถอีแต๊กชมไร่เสาวรสที่ปลอดสารเคมี และลองชิมน้ำเสาวรสสด , ชมสาธิตการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และการเกษตรแบบผสมผสาน รวมไปถึงการทำไม้กวาด นอกจากนี้ยังมีเส้นขนมจีนสมุนไพรที่สามารถซื้อไว้ติดไปเป็นของฝากกลับบ้านได้อีกด้วย

       สิ่งที่จะพลาดไม่ได้เมื่อเข้ามาเที่ยวในหมู่บ้านหนองแม่นา คือ สักการะอนุสาวรีย์พันตรีทองแดง บุญญานุสนธิ์ ที่ชาวบ้านในชุมชนยกย่องเป็นวีรบุรุษ และศาลแม่ย่าที่เป็นศูนย์รวมใจของชุมชนเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ผู้ที่มาท่องเที่ยว บ้านหนองแม่นาจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเดินทางเยอะทุกปี และชาวบ้านจึงได้รวมตัวในการสร้างโฮมสเตย์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาอย่างไม่ขาดสายด้วยเช่นกัน ชุมชนบ้านหนองแม่นาจึงแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง

สถานท่องเที่ยวในจังหวัด
#ขุมทรัพย์ท่องเที่ยวไทย

#ขุมทรัพย์ท่องเที่ยวไทย

บ้านเจริญสุข

การนำทรัพยากรของชุมชนมาต่อยอดให้เป็นกิจกรรม และสินค้าชุมชนที่มีความเป็นเอกลักษณ์

ดัทช์ฟาร์ม ฟาร์มม้าแคระ

ทุ่งนา ไอดิน กลิ่นอายชนบท ทุ่งนาสีเขียวขจี พอข้าวออกรวงจะกลายเป็นสีเหลืองอร่าม เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวจะหอมกลิ่นรำข้าว

อ่างเก็บน้ำห้วยตาโบ

ห้วยตาโบ อ่างเก็บน้ำท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม โอบล้อมด้วยป่าไม้เขียวขจีสายน้ำสวยใสสะท้อนวิวภูเขาใหญ่

The Blooms Orchid Park

‘ดอกกล้วยไม้’ ที่ย่อมสร้างความตราตรึงใจให้กับผู้ที่ได้รับและผู้ที่ได้ยล