วัดชลธาราสิงเห

วัดชลธาราสิงเห (วัดพิทักษ์แผ่นดินไทย) เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัย รัชกาลที่ 3 มีจุดเด่นที่ความสวยงาม

วัดชลธาราสิงเห (วัดพิทักษ์แผ่นดินไทย) เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัย รัชกาลที่ 3 มีจุดเด่นที่ความสวยงาม

รายละเอียด

          วัดชลธาราสิงเห (วัดพิทักษ์แผ่นดินไทย) ตั้งอยู่ที่ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัย รัชกาลที่ 3  มีจุดเด่นที่ความสวยงาม โดยอาคารสถาปัตยกรรมแต่ละหลังจะมีเอกลักษณ์โดดเด่นมาก เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานความเป็นพุทธ มุสลิม และจีน บริเวณรอบๆวัดเป็นบรรยากาศริมน้ำ สามารถเป็นที่พักผ่อนของนักท่องเที่ยวได้  วัดนี้จึงมีความสำคัญอันทรงคุณค่า เป็นศูนย์กลางด้านวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมท้องถิ่น และเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากเป็นโบราณสถาน ที่รัฐบาลไทยได้หยิบยกเป็นเหตุผลอ้างอิง มีผลให้ดินแดนส่วนนี้ไม่ถูกผนวกเข้าในเขตของประเทศมาเลเซีย ทำให้ประเทศไทยไม่สูญเสียเอกราชไปเป็นอาณานิคมของอังกฤษ จึงได้สมญานามว่า “วัดพิทักษ์แผ่นดินไทย”

          โดยบรรยากาศในวัด จะเงียบสงบเหมาะแก่การหนีความวุ่ยวาย ทำจิตใจ ให้สงบ เมื่อเข้ามาภายในวัด จะพบกับกุฏิสิทธิสารประดิษฐ์หรือกุฏิพระครสิทธิสารวิหารวัตร ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์  ลักษณะเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว มีการทำพนักเป็นรูปตัวนาค ปลายหางโค้งงอนรับกับมุขหลังคา ยอดหลังคาตกแต่งด้วยปูนปั้นลายเครือเถา ภายในมีภาพวัดฝาผนังเก่าแก่อันงดงาม แต่เดิมอาคารนี้เป็นไม้ทั้งหลัง หลังจากที่กุฏิพังทลายลง ทางวัดจึงสร้างขึ้นใหม่ในรูปแบบที่ค่อนข้างต่างไปจากเดิม ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากร ให้เป็นพิพิธภัณฑสถานวัดชลธาราสิงเห เพื่อเก็บโบราณวัตถุชิ้นสำคัญของวัด

          ปัจจุบัน วัดชลธาราสิงเห เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของอำเภอตากใบ ผู้สนใจสามารถเข้าไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ได้ในเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม ซึ่งนอกจากพิพิธภัณฑ์จะสะท้อนความเป็นประวัติศาสตร์ ยังมีกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมต่างๆ ให้ได้เยี่ยมชม และ ซื้อกลับไปเป็นของฝาก เช่น ขนมคนเป็น ขนมโบราณที่คนเฒ่าคนแก่ในพื้นที่นี้ทำกัน ผ้าพื้นเมือง และลูกหยีกวน เป็นต้น

สถานท่องเที่ยวในจังหวัด
Legend Siam

สวนสนุกเชิงวัฒนธรรม ที่นำเสนอตำนานและอารยะธรรมอันภาคภูมิใจของสยามประเทศ

ยอดเขาเทวดา (ตะเพินคี่)

"ยอดเขาเทวดา" ยอดเขาที่สูงที่สุดใน จ.สุพรรณบุรี ที่ระดับความสูง 1,123 เมตร จากระดับน้ำทะเล

ตลาดสรรพยา

ย้อนอดีต กลับไปพบกับบรรยากาศเก่าๆ ได้เห็นวิถีชีวิตแบบไทยๆ

วัดมหาธาตุวรวิหาร

พระมงคลบุรีและพระศรีนัคร์ ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวราชบุรีมาช้านาน