ท้องฟ้าสวยๆ ช่วงพระอาทิตย์ตกดิน ที่ จ.ชุมพร

รายละเอียด

#ขุมทรัพย์ท่องเที่ยว ท้องฟ้าสวยๆ ช่วงพระอาทิตย์ตกดิน ที่ จ.ชุมพร

สถานท่องเที่ยวในจังหวัด
วัดโพธิสมภรณ์

วัดแห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในสมัยรัตนโกสินทร์ เดิมที่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “วัดใหม่”

ตลาด 100 ปี ศาลเจ้าโรงทอง

เทรนด์เที่ยวตลาดไม่มีตกยุค มาอ่างทองแล้วต้องไม่พลาดที่ ตลาดศาลเจ้าโรงทอง

อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ

สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมบัวพันธุ์ต่างๆ เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้า ของนิสิต นักศึกษา

#ขุมทรัพย์ท่องเที่ยวไทย

#ขุมทรัพย์ท่องเที่ยวไทย

บ้านแหลมโฮมสเตย์

เปลี่ยนรูปแบบการท่องเที่ยวเดิมๆ ไปสัมผัสกับวิถีชีวิตและธรรมชาติของท้องถิ่นอย่างลึกซึ้งที่ “บ้านแหลมโฮมสเตย์”