วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว สุกสกาวกลางค่ำคืน

พระอุโบสถสีปัดทองตั้งเด่นเป็นสง่า กัลปพฤกษ์เรืองแสงจิตรกรรมยามค่ำคืน

พระอุโบสถสีปัดทองตั้งเด่นเป็นสง่า กัลปพฤกษ์เรืองแสงจิตรกรรมยามค่ำคืน

รายละเอียด

            ลวดลายพรรณพฤกษาและศิลปะล้านช้างปรากฏเด่นชัดในคืนมืด มันยิ่งขับเน้นให้สถาปัตยกรรมตรงหน้าเต็มไปด้วยความตรึงตรา

            วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงของอำเภอช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี งดงามด้วยศิลปะผสมผสานระหว่างศิลปะไทยและล้านช้าง โดยเฉพาะพระอุโบสถที่ได้รับแรงบันดาลใจการก่อสร้างจากวัดเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง สปป. ลาว ด้านหลังตกแต่งด้วยภาพวาดจิตรกรรมรูปต้นกัลปพฤกษ์คดโค้งอ่อนช้อย นอกจากนั้นที่นี่คือุดชมวิวอาทิตย์อัสดงชั้นดี มองเห็นภาพงามได้กระจ่างตา

            เมื่อถึงยามเย็นย่ำ ด้วยเทคนิคการใช้ฟอสเฟอร์ สารเรืองแสงในการวาดต้นกัลปพฤกษ์ และลวดลายประดับต่าง ๆ จะฉายแสงเรื่อเรืองในคงามมืด เป็นภาพงดงามจับตาที่คนทั่วไปมักเรียกที่นี่ว่า “วัดเรืองแสง” งานพุทธศิลป์ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาและความชาญฉลาดในเชิงช่างแห่งนี้จึงเต็มไปด้วยคุณค่าทั้งเชิงสถาปัตยกรรมและการท่องเที่ยว

สถานท่องเที่ยวในจังหวัด
บ้านหนองแม่นา

หมู่บ้านทหารพราน ที่มีความหลากหลายในการดำรงชีวิต วัฒนธรรม และประเพณี

วัดอรัญญวาส

หากมาเที่ยวเมืองเชียงใหม่แล้วต้องการทำบุญที่วัดที่เงียบสงบ มีความสวยงามของศิลปะล้านนา และมีความเก่าแก่กว่า 200 ปี

วัดสายไหมวนาราม

วัดสายไหมวนาราม สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2548 เป็นวัดที่มีบรรยากาศร่มรื่นและเงียบสงบ เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรม

ม่านฟ้า โฮมสเตย์ ดอยผาหมี

สถานที่พักผ่อนและใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์อย่างแท้จริง เป็นโฮมสเตย์เล็กๆ ที่มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เลือกทำมากมาย

ชุมชนเวียงสา

ชุมชนเล็กๆ ในจังหวัดน่าน ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น