พิพิธภัณฑ์ชัยพัฒนา

นิทรรศการถาวรที่รวบรวมประวัติความเป็นมาในการก่อเกิดมูลนิธิชัยพัฒนา

นิทรรศการถาวรที่รวบรวมประวัติความเป็นมาในการก่อเกิดมูลนิธิชัยพัฒนา

รายละเอียด

นิทรรศการถาวรที่รวบรวมประวัติความเป็นมาในการก่อเกิดมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง โดยจัดแสดงในรูปแบบ Interactive เพื่อให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วม และเพลิดเพลินไปกับโครงการในพระราชดำริกว่า 4,400 โครงการ ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา 70 ปี ในรัชสมัย ได้อย่างสนุกสนาน และเข้าใจอย่างถ่องแท้

สถานท่องเที่ยวในจังหวัด
ตลาดนัดต้นไม้ชายคลอง

ชมแหล่งแลนด์มาร์คแหล่งใหม่ของ จ.พัทลุง ที่เป็นจุดเช็คอินอีกที่ที่น่าสนใจ

บูซอ โฮมสเตย์

สถานที่พักผ่อนที่กำลังเป็นที่นิยมของจังหวัดเชียงราย มีทั้งบ้านพัก ร้านอาหาร และร้านกาแฟ

Thailand heritage วัดพระแก้วมรกต

Thailand heritage วัดพระแก้วมรกต