16

รายละเอียด

สถานท่องเที่ยวในจังหวัด
โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเกษตร

บ้านเกาะพิทักษ์

สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านบนเกาะพิทักษ์ และลงมือทำกิจกรรมต่างๆ

บ่อหินฟาร์มสเตย์

สัมผัสกับธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของทะเลไทย พร้อมกับความผ่อนคลายอย่างแท้จริง

The Boss Phuket Yacht ลอยลำในความหรูหรา

เที่ยวทะเลภูเก็ตไปกับประสบการณ์ใหม่ด้วยเรือยอชต์แบบเช่าเหมาลำ พาคุณตื่นตาไปกับผืนน้ำสีคราม เกาะแสนสวยที่ต้องไม่พลาดของภูเก็ต