ภูเขา ทะเลหมอก อากาศดี๊ดี คือฉันชอบ ดอยผาตั้ง จ.เชียงราย

รายละเอียด

สถานท่องเที่ยวในจังหวัด
ล่องแพไม้ไผ่ บ้านวังหอน

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ล่องแพไม้ไผ่ สัมผัสน้ำไหลเย็น

ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว

ชุมชนที่รวม 2 ศาสนา และ 3 วัฒนธรรมอยู่ในสถานที่เดียวกัน และยังมีประวัติยาวนานกว่า 300 ปี

ตลาดริมคลองพ่อพันท้ายนรสิงห์

ตลาดริมคลองพ่อพันท้ายนรสิงห์ อยู่ติดกับศาลพันท้ายนรสิงห์