#ขุมทรัพย์ท่องเที่ยวไทย

#ขุมทรัพย์ท่องเที่ยวไทย

#ขุมทรัพย์ท่องเที่ยวไทย

รายละเอียด

#ขุมทรัพย์ท่องเที่ยวไทย

สถานท่องเที่ยวในจังหวัด
ร้านบ้านแบ้ววว

ร้านกาแฟสุดคลาสสิคที่ดัดแปลงมาจากบ้านไม้เก่าแก่อายุกว่า 100 ปี

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บ้านดอนหลวง

แหล่งทอผ้าฝ้ายรายใหญ่ของประเทศ มีชาวยองอาศัยอยู่ เป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่

ภูลมโล

ชมซากุระเมืองไทยที่บานเป็นสีชมพูทั่วภูเขา พร้อมกับสัมผัสกับอากาศเย็นสบาย

บ้านสนวนนอก

ชุมชนโบราณที่มีการดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย ดำรงชีวิตทางเกษตรกรรมและการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม