#ขุมทรัพย์ท่องเที่ยวไทย

#ขุมทรัพย์ท่องเที่ยวไทย

#ขุมทรัพย์ท่องเที่ยวไทย

รายละเอียด

#ขุมทรัพย์ท่องเที่ยวไทย

สถานท่องเที่ยวในจังหวัด
วัดปราสาทนนทบุรี

วัดปราสาท นนทบุรี ตั้งอยู่ที่ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าทรงธรรม

บ้านดอนไก่ดี

ชุมชนเล็ก ๆ ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ศิลปะชั้นสูง

ผานับดาว

ล่องใต้ ชมแหล่งธรรมชาติผานับดาวที่อยู่ในท่ามกลางหุบเขา และป่าไม้ที่เขียวชอุ่ม และรายล้อมไปกับทะเลหมอกขาวโพลนที่ปกคลุมรอบผานับดาว

อุทยานแห่งชาติดอยหลวง

อุทยานแห่งใหญ่ครอบคลุมทั้ง 3 พื้นที่ จังหวัดพะเยา ลำปาง และเชียงราย