#ขุมทรัพย์ท่องเที่ยวไทย

#ขุมทรัพย์ท่องเที่ยวไทย

#ขุมทรัพย์ท่องเที่ยวไทย

รายละเอียด

#ขุมทรัพย์ท่องเที่ยวไทย

สถานท่องเที่ยวในจังหวัด
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา เป็นสถานที่ศึกษาประวัติศาสตร์ได้อย่างดี

บ้านป่าหนาด

ประวัติความเป็นมา ไทดำ ตั้งถิ่นฐานอยู่ ณ อาณาจักรสิบสองจุไท บริเวณแม่น้ำแดง (น้ำแต) แม่น้ำดำ (ต๋าว) แม่น้ำอู แม่น้ำโขง

ถ้ำพระยานคร

ถ้ำพระยานคร ตั้งอยู่ในอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นถ้ำขนาดใหญ่ บนเพดานถ้ำมีปล่องให้แสงสว่างลอดเข้ามาได้