เขาฆูนุงซีลีปัต อ.เบตง จ.ยะลา 3จังหวัด

เขาฆูนุงซีลีปัต อ.เบตง จ.ยะลา 3จังหวัด

เขาฆูนุงซีลีปัต อ.เบตง จ.ยะลา 3จังหวัด

รายละเอียด

เขาฆูนุงซีลีปัต อ.เบตง จ.ยะลา 3จังหวัดไม่ได้น่ากลัวแบบที่คิด ที่นี่คือสวรรค์

สถานท่องเที่ยวในจังหวัด
ศูนย์อนุรักษ์ ช้างทองคำ

จะเห็นเป็นประติมากรรมรูปปั้นและวัดที่สวยงามตั้งอยู่ตรงกลางเดินต่อไปอีกหน่อยเราจะได้เห็นช้างมงคลพลายเอกชัย

สวนพฤกษศาสตร์ระยอง

สวนพฤกษศาสตร์ มีพื้นที่กว่า 2,500 ไร่ พื้นที่หลักของสวนพฤกษศาสตร์ จะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งมีคุณประโยชน์มากมาย

Alpaca Hill

‘Alpaca Hill’ ดินแดนแห่งสรรพสัตว์ กับรอยยิ้มและความซุกซนของเจ้า ‘อัลปาก้า’

บ้านดอนหลวง

แหล่งทอผ้าฝ้ายรายใหญ่ของประเทศ มีชาวยองอาศัยอยู่ เป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่