บานาน่าบีช เกาะเฮ ภูเก็ต เป็นเกาะที่มีเครื่องเล่นชายหาดเยอะมาก

รายละเอียด

บานาน่าบีช เกาะเฮ ภูเก็ต เป็นเกาะที่มีเครื่องเล่นชายหาดเยอะมาก มาสนุกกันนะคะ#ขุมทรัพย์ท่องเที่ยวไทย

สถานท่องเที่ยวในจังหวัด
ปิ่นฟ้าฟาร์ม

ฟาร์มแห่งความสุข ตลาดชุมชนที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมไม่ขาดสาย

พระบรมธาตุนาดูน

เป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาคู่บ้านคู่เมืองของชาวมหาสารคาม รอบบริเวณพระบรมธาตุมีบริเวณกว้างขวาง

ย่านเก่าวังกรด

สัมผัสกับเสนห์ของชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 หนึ่งในย่านการค้าสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดพิจิตร