ปราสาทสด๊กก๊อกธม

รายละเอียด

     ปราสาทสด๊กก็อกธม ทางเข้ามีความร่มรื่น มีต้นไม้เรียงรายตลอดทาง ตัวปราสาทมีการซ่อมแซมให้สมบูรณ์โดยตัดหินมาเสริมในส่วนที่เสียหายไป ทำให้สภาพโดยรวมของปราสาทดูไม่เก่ามากนัก ที่นี่มีที่จอดรถ ห้องน้ำ สะดวกสบาย เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงแค่ลงชื่อการเข้าเยี่ยมชมก็สามารถเดินเข้ามาชมความงดงามของปราสาทได้เลย

     ปราสาทสด๊กก๊อกธม เป็นโบราณสถานที่ใหญ่และสำคัญของ จ.สระแก้ว เป็นสถาปัตยกรรมเขมร เดิมชื่อปราสาทเมืองพร้าว และได้เปลี่ยนชื่อเป็น ปราสาทสด๊กก๊อกธม ซึ่งแปลว่า รกไปด้วยต้นกกขนาดใหญ่ ปราสาทประกอบด้วยองค์ปราสาท 3 หลัง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีคูน้ำล้อมรอบ 4 ด้าน มีกำแพงแก้ว 2 ชั้น ชั้นนอกทำด้วยศิลาแลง ชั้นในทำด้วยหินทราย ตัวปราสาทก่อด้วยหินทราย มีโคปุระหรือซุ้มประตูเหลืออยู่เพียงด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเท่านั้น ภายในระเบียงคตมีบรรณาลัยก่อด้วยหินทราย 2 หลังอยู่หน้าปราสาทหลังกลางซึ่งเป็นองค์ปรางค์ประธาน ด้านนอกปราสาททางทิศตะวันออกมีสระน้ำขนาดใหญ่รูปสี่เหลี่ยม มีถนนปูด้วยหินจากตัวปราสาทไปจนถึงสระน้ำ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษ ที่ 15 สร้างขึ้นเพื่อใช้ประดิษฐานรูปเคารพ และประกอบพิธีกรรมตามคติความเชื่อในลัทธิศาสนาฮินดู นอกจากนี้ยังพบศิลาจารึก สด๊กก๊อกธม 2 หลัก ปัจจุบันนี้จารึกสด๊กก๊อกธมเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร

กิจกรรมท่องเที่ยว

1.ชมปราสาท

2.ถ่ายรูป

สิ่งอำนวยความสะดวก

1.มีห้องน้ำสะอาด แยกหญิงชาย

2.ที่จอดรถจำนวนมาก

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

1.ชายแดนอรัญประเทศ

2.ตลาดโรงเกลือ

เวลาทำการ

เปิดทำการทุกวัน 08.30 - 16.30 น.

สถานท่องเที่ยวในจังหวัด
ชุมชนบ้านทะเลน้อย

ชุมชนเก่าแก่ก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่แสนเรียบง่าย และอบอุ่น

ดอยสวนยาหลวง

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่แสนสวยงามและเงียบสงบ

ชมเฌย

สตูดิโอย่อมๆ จำลองบรรยากาศเก่าๆ ร้านรวง ตึกรามบ้านช่อง สไตล์คลาสสิคยุค 70-80s

บ้านบางเขน

รวบรวมของสะสมเก่าโบราณ ให้ได้ทอดอารมณ์หวนกลับไปในอดีต