ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองโบราณทวารวดีอู่ทอง

รายละเอียด

"รู้เรื่องแหล่งโบราณ เล่าขานเมืองลูกปัด เชิญสัมผัส" สวนหินล้านปี"
ที่พักดี อาหารอร่อย ต้องที่ เมืองโบราณอู่ทอง"
"สวนหินพุหางนาค สวนหินโบราณ อายุล้านปี
พันธุ์ไม้หลายหลาก "พุหางนาค" นามระบือ
ขึ้นชื่อ สมุนไพร ทัศนวิสัย วิวสวยงาม
ต้องสักครั้งมาเยี่ยมชม เพลินอารมณ์แสนสุขใจ" 

สถานท่องเที่ยวในจังหวัด
ตลาดนัดต้นไม้ชายคลอง

ชมแหล่งแลนด์มาร์คแหล่งใหม่ของ จ.พัทลุง ที่เป็นจุดเช็คอินอีกที่ที่น่าสนใจ

วัดรัตนเนตตาราม

วัดรัตนเนตรตาราม หรือเป็นที่เรียกกันว่า “วัดล้านหอย” ตั้งอยู่ที่อำเภอนาคี เป็นวัดที่มีประติมากรรมสวยงาม

วัดฉิมพลี

อุโบสถและเจดีย์ ที่เป็นศิลปกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยา มีพระประธานปางมารวิขัยสมัยอยุธยา

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญานวัตกรรมเกษตร

ดอยหลวงเชียงดาว บ้านลีซอโฮมสเตย์

ดอยหลวงเชียงดาว บ้านลีซอโฮมสเตย์