ชุมชนพระบาทห้วยต้ม

ชุมชนพระบาทห้วยต้มเป็นชุมชนเล็ก ๆ ที่มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่เป็นชาวปกาเกอะญอ

ชุมชนพระบาทห้วยต้มเป็นชุมชนเล็ก ๆ ที่มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่เป็นชาวปกาเกอะญอ

รายละเอียด

      ชุมชนพระบาทห้วยต้มเป็นชุมชนเล็ก ๆ ที่มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่เป็นชาวปกาเกอะญอ นอกจากนี้ชุมชนพระบาทห้วยต้มยังอยู่ภายใต้การดูแลของโครงการหลวงพระบาทห้วยต้มของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือรัชกาลที่ 9 เพื่อที่จะส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม การเพาะปลูกผลไม้เขตร้อน รวมไปถึงยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนพระบาทห้วยต้มอีกด้วย

      แหล่งท่องเที่ยวชุมชนพระบาทห้วยต้มเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่หลงใหลในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม และชื่นชอบการทำบุญ ไหว้พระ ตักบาตร โดยนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวปกาเกอะญอที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี กับภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม เช่น การทอผ้าโบราณถี่เอวโดยใช้วัสดุธรรมชาติในการย้อมสี มีลวดลายโบราณที่เป็นเอกลักษณ์ , การทำเครื่องประดับเงินที่ใช้เงินแท้ รวมไปถึงการทำเครื่องประดับจากกะลามะพร้าว ด้วยเหตุนี้เองชุมชนพระบาทห้วยต้มจึงได้รับรางวัลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ปี พ.ศ.2555 และได้รับรางวัลการท่องเที่ยวเชิงหัตถกรรม นอกจากนี้พันธุ์มะม่วงอย่างมะม่วงพันธุ์นวลคำ และ พันธุ์ E2R2 ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการหลวง ยังสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนได้อีกด้วย

สถานท่องเที่ยวในจังหวัด
สำนักสงฆ์พุน้ำร้อน (อ.บ้านคา)

‘สำนักสงฆ์พุน้ำร้อน’ ตั้งอยู่บริเวณริม ‘อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย’ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

ดื่มด่ำกับธรรมชาติที่แสนพิเศษที่ น้ำตกจ๊อกกระดิ่น จ.กาญจนบุรี

น้ำตกจ๊อกกระดิ่น น้ำตกชื่อแปลกไม่คุ้นหูนี้ มีที่มาจากภาษาพม่า ซึ่งเพี้ยนมาจากคำว่า ก๊อกกระด่าน แปลเป็นไทยได้ว่าน้ำตกที่ไหลผ่านซอกหินผา

วัดหนองบัวภูถ้ำทอง

หรือที่ชาวอุบลเรียกกันว่า วัดพระธาตุหนองบัว เป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาทจำลองที่เก่าแก่

สะพานไม้เคี้ยม

ชมสะพานไม้เคี้ยม แหล่งแลนด์มาร์คของจังหวัดที่เป็นสะพานทำจากไม้เคี้ยมที่มีความทนทั้งน้ำเค็ม และน้ำจืด

เขาบอฆะ จ.สตูล

เขาบอฆะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเขาหินปูน รับไอทะเลหมอกที่ถูกเรียกว่า “ทะเลหมอกแห่งแดนใต้”