วัดสายไหมวนาราม

วัดสายไหมวนาราม สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2548 เป็นวัดที่มีบรรยากาศร่มรื่นและเงียบสงบ เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรม

วัดสายไหมวนาราม สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2548 เป็นวัดที่มีบรรยากาศร่มรื่นและเงียบสงบ เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรม

รายละเอียด

          วัดสายไหมวนาราม สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2548 เป็นวัดที่มีบรรยากาศร่มรื่นและเงียบสงบ เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรม ภายในโบสถ์ มีพระประธานถอดแบบมาจากวัดท่าซุง  เป็นพระพุทธเจ้าปางโปรดท้าวชมพู และเจดีย์เป็นรูปแบบทรงประยุกต์

          ปัจจุบันกำลังดำเนินการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์สมเด็จองค์ปฐม บรมจักรพรรดิ โพธิญาณ ประทานพร ศรีหิรัญวรวัฒน์ รัสมีโชติ ฉัพพรรณรังสี วิสุทธิ พุทธวงศ์ เกศแก้ว จอมทอง มีสีทองเหลืองอร่าม เห็นตั้งแต่ปากทางเข้าวัด 

          วัดสายไหมวนาราม  เน้นแนวทางปฏิบัติตามคำสอนขององค์หลวงปู่ชา สุภัทโท แห่งวัดป่าพง โดยมีพระอธิการวิชัย วิจาโร (พระอาจารย์พร) ผู้มีอภิญญามากล้น เจ้าอาวาส ท่านมีวัตรปฏิบัติที่งดงาม ทำให้มีผู้ศรัทธาและเลื่อมใส ต่อองค์ท่านเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ท่านยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของเหล่าผู้คนในเขตย่านชายแดน บารมีแผ่คลุมทั่วตลอดตั้งแต่ฝั่งไทย และฝั่งกัมพูชา

สถานท่องเที่ยวในจังหวัด
ศาลาแก้วกู่

หรือที่รู้จักกันในนามทั่วไปว่า “วัดแขก” เป็นศาสนสถาน ที่งดงาม เต็มไปด้วยประติมากรรมปูนปั้นขนาดใหญ่

The Ironwood

“The Ironwood” สถานที่ลับที่จะทำให้ทุกคนหลงรัก

อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ

สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมบัวพันธุ์ต่างๆ เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้า ของนิสิต นักศึกษา

นาเฮียไช้ สุพรรณบุรี.

นาเฮียไช้ สุพรรณบุรี.

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

สนุกและเพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายของช้างกว่า 50 เชือก